logo-mini

Onze SchoolSchoolraad

In deze raad krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap informatie en inspraak in het dagelijkse onderwijsgebeuren in de school. Elk met een eigen inbreng, komen zij samen op voor de christelijke opvoeding van onze leerlingen in samenspraak met de directie en het schoolbestuur. De taken en de bevoegdheden van de raad liggen vast in een reglement van orde.