logo-mini

Onze SchoolSchoolbestuur

Met ingang van het schooljaar 2004-2005 is in het overkoepelende schoolbestuur heel wat gewijzigd. De vzw Zusters van de Christelijke Scholen van Vorselaar heeft besloten alle scholen behorende bij dit schoolbestuur te ressorteren in regio's. Er zijn zes regio's ontstaan. De vzw Onderwijsinrichtingen van de Zusters der Christelijke Scholen (OZCS) Midden-Kempen met vestiging te Westmalle is vanaf 01.09.04 ons nieuwe schoolbestuur. Achttien scholen behoren bij OZCS Midden-Kempen. De lijst van de scholen ligt ter inzage in de school.

Contactadres :
v.z.w. Onderwijsinrichtingen van de Zusters der Christelijke Scholen
Oude Molenstraat 11
2390 WESTMALLE

Voorzitter: De heer Jan Jorissen

De afgevaardigd bestuurder namens het schoolbestuur voor onze school is Leen Thijs.

Ledenlijst: ter inzage in het bureel van de school, na afspraak