logo-mini

Onze SchoolOuderraad

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders van kleuters uit ‘de Klimtoren’ en van lagere schoolkinderen uit ‘de Waaier’. Een vijftal keer per jaar komen de ouders samen met de directie van beide scholen en twee leerkrachten per school.
Het is een actieve groep ouders met een hart voor kinderen, die initiatieven neemt om de school financieel te ondersteunen. Dankzij de ouderraad kan de school leuke activiteiten aanbieden, zoals de wekelijkse fruitdag, bezoek van de Sint,... Daarnaast helpen we ook bij de organisatie van de school- en tuinfeesten. Tot slot is de ouderraad ook een inspraakorgaan. De mening, opmerkingen en suggesties van aanwezige ouders worden ten zeerste geapprecieerd.
Als ouder van een kind in onze school bent u meteen lid van de oudervereniging. Indien u graag wil aansluiten bij onze ouderraad, bent u van harte welkom op onze vergaderingen.
Naast de ouderraad bieden nog vele andere personen zich aan voor vrijwilligerswerk, met onder andere leesouders die kinderen in kleine groepjes begeleiden.
Indien u ons vragen of suggesties wil doorgeven, kan dit steeds door ons aan te spreken of te mailen naar ouderraad@vbs-dewaaier.be.