logo-mini

Onze SchoolOuderraad

Beste ouder

Heb je al gehoord van de Ouderraad van ‘de Klimtoren’ en ‘de Waaier’?

Een geolied team van gemotiveerde ouders, die om de twee maanden de hoofden bij elkaar steekt om acties te bedenken om de school te ondersteunen, ouders die in dialoog gaan met de scholen over georganiseerde of geplande activiteiten, ouders die elkaar aanvankelijk niet goed kenden, maar die samen de handen uit de mouwen steken, waardoor ze een hechtere band krijgen met de school en met elkaar.

Wie zijn wij?

De Ouderraad bestaat uit ouders van kleuters uit ‘de Klimtoren’ (vestigingen Boslaan en Looiven) en van lagere schoolkinderen uit ‘de Waaier’. Een vijftal keer per jaar steken wij de hoofden bij elkaar, samen met de directie van beide scholen en twee leerkrachten per school (volgens een beurtrolsysteem). Onze co-voorzitters coördineren deze vergaderingen en maken een verslag om een overzicht van alle activiteiten te behouden. Onze penningmeester waakt over de inkomsten en uitgaven van de Ouderraad. Koekjes en lekkere drankjes zijn uiteraard ook steeds van de partij ☺!

Vanuit de Ouderraad gaan er ook drie afgevaardigden naar de Schoolraad. De schoolraad is een formeel participatieorgaan, waar overleg plaatsvindt met het schoolbestuur en waar advies kan gegeven worden aan het schoolbestuur. De samenstelling van de schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders: drie afgevaardigden vanuit de ouderraad , het personeel en de lokale gemeenschap.

Daarnaast zijn er twee ouders die onze scholen vertegenwoordigen op Ouderraad 2460, waarin alle ouderraden van Kasterlee-Lichtaart-Tielen vertegenwoordigd zijn. Samen staan we sterker als we standpunten willen verdedigen bij onze gemeente!

Wat doen wij?

Ongeveer om de twee maanden komen wij op een weekavond samen. Alle data voor het komende schooljaar worden reeds in september vastgelegd, zodat iedereen ruim de tijd heeft om het in de agenda in te passen. Er wordt vergaderd van 20 tot ongeveer 22u. Wie dat wenst, kan uiteraard nog even blijven napraten. Uiteraard kan niet iedereen op elke vergadering aanwezig zijn. Via het verslag word je ook via mail op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen.

Tijdens zo’n bijeenkomst is er de mogelijkheid om feedback te geven over voorbije en geplande uitstappen en projecten van de scholen. De mening, opmerkingen en suggesties van de aanwezige ouders worden hierbij ten zeerste geapprecieerd en gerespecteerd. Samen maken we school!
Uiteraard kan een school niet functioneren zonder financiële middelen. De Ouderraad financiert enkele projecten op de scholen, die wij als ouder erg belangrijk vinden. Zo maken we voor kleuterschool ‘de Klimtoren’ elk schooljaar centjes vrij voor de maandelijkse verjaardagsfeestjes, waarin we een gezond alternatief willen bieden voor de klassieke verjaardagtraktaties. Als er centen nodig zijn voor de aankoop van extra materiaal op de speelplaats of in de klassen, proberen we ook deze te verzamelen. Zo hebben we de afgelopen jaren voor het wijkschooltje Looiven een nieuw speeltoestel gesponsord, hebben we enkele picknicktafels gesponsord op de speelplaats van de Waaier en hebben we ervoor gezorgd dat de lagere schoolkinderen meer zichtbaar naar school kunnen fietsen dankzij een fluohoes rond hun boekentas.

Hoe doen wij dat?

Elk jaar wordt door onze Ouderraad een aantal activiteiten georganiseerd om de scholen een financieel duwtje in de rug te geven. Dankzij de inzet van vele ouders de voorbije jaren, hebben we al een mooie traditie van enkele succesvolle activiteiten kunnen opbouwen. In het eerste trimester kan je je hersenen breken in onze jaarlijkse Quiz en verwennen wij de gezinnen die dit wensen met een heerlijk ontbijt aan huis. Daarnaast organiseren we in de loop van het schooljaar (maart en juni) een verkoopactie. We zouden deze en andere ideeën willen blijven uitwerken in de toekomst.
Aan het eind van het schooljaar helpen we ook bij de organisatie van het tweejaarlijks schoolfeest van ‘de Waaier’ of bij de organisatie van het tuinfeest van ‘de Klimtoren’ in de Boslaan. Ook op het tuinfeest van de vestiging in Looiven, proberen we de handen uit de mouwen te steken, al zijn we hier niet betrokken bij de organisatie.

Voor elk van deze activiteiten bestaat er een aparte werkgroep, die enkele keren apart samenkomt om de betreffende activiteit voor te bereiden en uit te werken. Je bent als lid van de Ouderraad niet verplicht om je bij zo’n werkgroep aan te sluiten. Wanneer de werkgroep iets uitgewerkt heeft, wordt eerst beroep gedaan op de leden van de Ouderraad om te komen helpen bij de uitvoering van de activiteit. Ieder kiest voor zichzelf of hij/zij hier tijd voor kan vrijmaken. Pas daarna worden indien nodig andere ouders aangesproken via de kinderen op school.

Kom je ons team graag versterken?

Wellicht schuilt er in jou ook een getalenteerde initiatiefnemer, een inventieve bedenker, een gezellige babbelaar, een geïnteresseerde luisteraar of een betrokken ouder… Kom dan zeker eens naar een bijeenkomst! Stuur dan een mailtje naar ouderraad@vbs-dewaaier.be. We kijken ernaar uit om jou in ons team te verwelkomen!