logo-mini

Onze SchoolMedicatie

In bepaalde omstandigheden komt in de school de vraag van ouders om medicatie toe te dienen aan leerlingen.
Het toedienen van medicatie kan ernstige risico's opleveren en daarom moet dit duidelijk afgesproken en geregeld worden.
Omwille van de risico's wordt steeds uitgegaan van de volgende stelling: in de school wordt geen medicatie zonder doktersvoorschrift en toestemming van de ouders toegediend.
Het attest kan je hieronder downloaden.

attest