logo-mini

Onze SchoolExterne diensten

Andere diensten in samenwerking met 'de Waaier' :

CLB

Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen. Zij werken op verschillende vlakken samen met de school, maar behoren er niet toe. Elke ouder, elk kind kan er los van de school terecht. Ouders en kinderen kunnen enkel terecht bij het CLB dat samenwerkt met onze school

Het CLB waar onze school mee samenwerkt:
CLB-Kempen - vestiging Geel
Stationsstraat 160
2440 Geel
Tel.: 014/58 85 34
contactpersoon:
evelienhofmans@vclb-kempen.be

Openingsuren:
Het centrum is elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur. Elke 2de en 4de donderdag van de maand is het centrum tot 18.30 uur geopend.
Met de medewerkers kan er telefonisch een afspraak gemaakt worden voor een ander gespreksuur.
Het CLB sluit van 15 juli tot en met 15 augustus en tijdens de kerstvakantie en paasvakantie (met uitzondering van twee dagen in de kerstvakantie).
Tot 15 juli en van vanaf 16 augustus is er permanentie voorzien. Best telefonisch contact opnemen.

Waarvoor kan je bij het CLB terecht?
Ouders kunnen naar het CLB:
als een kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt,
als een kind moeite heeft met leren,
voor studie- en beroepskeuzehulp,
als er vragen zijn over een kind zijn/haar gezondheid, lichaam,
als een kind vragen heeft rond seks, vriendschap en verliefdheid,
met vragen rond inentingen

Een kind moet naar het CLB:
op medisch onderzoek,
als het te vaak afwezig is op school (leerplicht)
voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs,
om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen,
bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs

Voor een CLB-tussenkomst is er een uitdrukkelijke toestemming nodig van de ouders als een kind jonger is dan 12 jaar.

Op onderzoek: het medisch consult
Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts en verpleegkundigen. Die onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren.
Tijdens het onderzoek mag het kind aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen.
De onderzoeken kunnen ook door een andere arts uitgevoerd worden maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Best navragen bij het CLB.

1ste kleuterklas: 3/4jaar
2de kleuterklas: 4/5jaar
1ste leerjaar: 6/7 jaar
3de leerjaar: 8/9 jaar
5de leerjaar: 10/11 jaar
1ste secundair: 12/13 jaar
3de secundair: 14/15 jaar

Inentingen
Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij wordt het vaccinatieprogramma dat door de overheid is aanbevolen, gevolgd. Ouders moeten toestemming geven voor een inenting.
1ste leerjaar - 6/7jaar: Polio (kinderverlamming), Difterie (Kroep), Tetanus (Klem), Kinkhoest
5de leerjaar - 10/11 jaar: Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode hond)
1ste secundair - 12/13 jaar: Hepatitis B (Geelzucht) 2x
3de secundair - 14/15 jaar: Difterie, Tetanus, Kinkhoest

CLB-dossier
Als een kind bij het CLB in begeleiding gaat, dan wordt een dossier opgemaakt. Daarin komt alles wat het kind en de begeleiding te maken heeft. Het CLB houdt zich uiteraard aan enkele regels:
in het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding
het CLB behandelt de gegevens met de nodige zorg en zorgvuldigheid
het CLB houdt zich aan het beroepsgeheim en het decreet rechtspositie minderjarigen.

Het dossier inkijken?
Ouders of voogd mogen het dossier inkijken bij een kind jonger dan 12 jaar.
Vanaf 12 jaar mag een kind dat meestal zelf, maar hierop bestaan enkele uitzonderingen. Ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met de toestemming van de leerling.
Het inkijken geldt wel niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.

Ouders kunnen een kopie vragen van de gegevens die mogen ingekeken worden. Inkijken gebeurt altijd samen met een gesprek om uitleg te geven. De kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.

Ouders kunnen vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet wel een ernstige reden zijn. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die het CLB verplicht is om te verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.

Naar een andere school
Als een kind naar een andere school gaat, dat gaat het dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Ouders kunnen zich daartegen verzetten maar sommige gegevens worden verplicht doorgegeven. Het volgende kan niet geweigerd worden: identificatiegegevens, gegevens over de leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan.
Als ouders niet willen dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moeten zij dat binnen de 10 dagen na de inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan het vorige CLB. Dit moet zo snel omdat anders het dossier automatisch wordt overgedragen.

En later?
Het dossier van elk kind wordt minstens 10 jaar op de hoofdzetel van het CLB-Kempen bijgehouden, te tellen vanaf het laatste medisch consult.

  • Buitenschoolse kinderopvang

De Kast-Trollekes
Kapelstraat 3
2460 Kasterlee
Tel.: 014 23 54 95
lkkasterlee@landelijkekinderopvang.be

Er is een centrale opvangdienst in 'De Rul' te Kasterlee. Men kan er ook terecht tijdens vrije dagen en vakantie. Neem hiervoor contact op, op bovenstaand adres. Kinderen van de nabewaking wachten na schooltijd o.l.v. een verantwoordelijke van de opvangdienst tot de kleuters van 'de Klimtoren' op school aankomen. Zij stappen samen verder naar 'De Rul'.