logo-mini

Onze SchoolInschrijven

Bij de inschrijving dient een officieel document voorgelegd te worden, dat de identiteit van uw kind bevestigt en de verwantschap aantoont. Dit kan onder andere aan de hand van:

  • het trouwboekje

  • een ISI+-kaart

  • een uittreksel uit de geboorteakte

  • de identiteitskaart van uw kind

  • een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

  • een reispas