Op sponsortocht met de hele school t.v.v. 'Rode Neuzen'. Iedereen heeft het gehaald! Oef! Dankjewel aan de vele sponsors!